REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ AL ASOCIAȚIEI EXPLORER


Art.1. DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE MEMBRU
1.1. Orice persoană care se declară interesată de participarea, în cadrul Asociației Explorer, la realizarea scopului acesteia, se va putea adresa în acest sens Consiliului Director prin completarea unei cereri având un conținut prestabilit de Adunarea Generală.
Decizia cooptarii de membri aparține Consiliului Director care va hotărâ cu majoritate de voturi, în prima sa ședință de la data cererii.
1.2. Persoana care dorește să dobândească calitatea de membru se va obliga la plata unei taxe fixe, stabilite prin hotărârea Adunării Generale, vărsarea efectivă a acesteia făcându-se la data admiterii cererii sale de către Consiliul Director.
Membrii Asociației Explorer sunt ținuți de toate obligațiile care incumbă prin Statut asociaților, în afara aceleia de participare în cadrul adunărilor asociației, și de plată a contribuției anuale.
1.3. Calitatea de membru nu conferă persoanei vizate dreptul la participare în cadrul Adunării Generale, în afara unor cazuri speciale, cand aceasta va decide altfel, nici dreptul la vot în cadrul Adunării Generale.
1.4. Membrii Asociației Explorer vor putea totuși să înainteze propuneri Adunării Generale, prin mijlocirea Președintelui Consiliului Director, căruia îi vor adresa o cerere în acest sens, atașând conținutul propunerii.
1.5. Persoana având calitatea de membru al Asociației Explorer se bucură de dreptul de a fi aleasă în cadrul Consiliului Director, în condițiile prevăzute de prezentul Statut și de lege, cu toate drepturile și obligațiile decurgând din această din urmă calitate.

Art.2. PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU
2.1. Membrii Asociației Explorer pot pierde această calitate prin simpla notificare făcută în acest sens Președintelui Consiliului Director, fără a fi ținut de menționarea unui motiv și fără a lăsa să curgă un anumit termen.
2.2. Calitatea de membru se consideră că a încetat la data primirii notificării de către Președintele Consiliului Director.
2.3 Membrii Asociației Explorer pot pierde aceasta calitate prin decizia Consiliului Director în situația nerespectării de către membru a regulamentului intern.

Art.3 RECOMPENSELE SI SANCTIUNILE PENTRU MEMBRII ASOCIATIEI EXPLORER
3.1. Recompensele materiale şi morale pe care le poate acorda asociaţia se stabilesc de către Adunarea Generală, în limita disponibilităţilor materiale, care va stabili concret câte şi ce fel de premii se vor acorda, dacă sunt reprezentate de bani, materiale, diplome, titluri, cât şi cine vor fi beneficiarii acelor recunoaşteri materiale şi morale.
3.2. Sancţiuni: În cazul săvârşirii unor abateri de la Statut, de la regulamentul intern de funcţionare sau de la hotărârile Consiliului Director, se dispun, în raport cu gravitatea faptei, următoarele sancţiuni:
– avertisment ( la 3 avertismente membrul este exclus din asociație);
– suspendarea dreptului de exercitare a activităţii din cadrul clubului pe timp limitat de până la un an;
– excludere.

Art.4 CATEGORII DE MEMBRI
4.1 – MEMBRI ASOCIAȚI FONDATORI -persoane fizice care au aderat la statut, la data înființării Asociației și care au drepturi depline. Membri asociați fondatori au drept de vot deliberativ.
4.2- MEMBRI ASOCIAȚI COTIZANȚI – persoane fizice care au aderat la statut, după momentul înființării acesteia, cu drepturi depline și drept de vot deliberativ.
4.3- MEMBRI ASOCIAȚI NECOTIZANȚI – persoane fizice care au aderat la statut, după momentul înființării acesteia, care aduc finațări sau sponsorizări de orice natură, cu drepturi depline și drept de vot consultativ.
4.4- MEMBRI DE ONOARE – persoane fizice care au adus servicii deosebite Asociației sau domeniilor în care aceasta activează. Votul membrilor de onoare este consultativ.
4.5- COLABORATORI VOLUNTARI – persoane fizice care acționează din proprie inițiativă și în mod conștient pentru realizarea diferitelor activități ale asociației pentru îndeplinirea obiectivelor și scopurilor acesteia.
4.6 – PERSONAL ANGAJAT – personae fizice angajate potrivit Legislației muncii.


Art.5 CODUL DE CONDUITĂ AL MEMBRILOR ASOCIAȚIEI EXPLORER
5.1. Fiecare membru are următoarele drepturi:
a) să participe la adunarile Asociatiei personal;
b) să aiba acces liber la toate documentele Asociației Explorer legate de obiectul și scopul Asociației;
c) să facă propuneri în cadrul adunărilor asociatiei, pe care sa le supună votului acesteia;
d) să ceară consemnarea în procesul verbal al ședinței votul său, dat împotriva unei hotărâri a Adunării Generale.

5.2. Fiecare membru are următoarele obligații:
a) să participe la adunarile Asociatiei personal;
b) să respecte prevederile Statutului și ale Actului Constitutiv;
c) să acționeze cu bună-credință pentru îndeplinirea obiectivelor și scopului Asociației Explorer;
d) să platească la timp contribuțiile stabilite de Adunarea Generală;
e) să informeze Asociația Explorer, prin organele sale de conducere, în legătură cu toate problemele apărute și măsurile luate în îndeplinirea obiectivelor și scopului Asociației Explorer;
f) să nu întreprindă nimic din ceea ce ar putea prejudicia imaginea și reputația Asociației Explorer.
g) Sa respecte statutul și regulamentul Asociației, regulamentele competițiilor sau acțiunilor organizate de alte cluburi, asociații, etc, la care participă ca voluntar, organizator, concurent sau spectator.
h) Să evite comentariile publice sau directe la adresa altor organizații, membri ai acestora sau participanți la evenimentele acestora, să dea dovadă de fair play în orice împrejurare.
i) În cazul în care se simte nedreptățit într-un concurs sau altă acțiune la care participă, fie în acțiunile Asociației Explorer, fie la evenimentele altor organizații, să depună contestații sau reclamații conform regulamentelor acestora, să accepte deciziile arbitrilor sau oficialilor fără dispute verbale sau fizice,.
j) Să trateze mereu cu respect oficialii altor organizații, membrii Asociației Explorer, antrenorii sau asistenții acestora, suporterii sau spectatorii , orice persoană cu care intră în contact, să evite orice conflict personal , care poate aduce un prejudiciu de imagine Asociației Explorer.
k) Sa participle la toate acțiunile Explorer, iar în cazul în care nu poate participa, să facă tot ce este posibil să fie înlocuit de un voluntar, în caz contrar va fi sancționat cu avertisment.
l) Asociația Exlorer se așteaptă ca toți membrii săi să aibă un înalt nivel de conduită și comportament în interiorul Asociației dar și în afara sa.